Цілі та напрямки діяльності

Відділ міжнародних зв'язків є структурним підрозділом Університету та підпорядковується ректору НАУ.

Відділ створено для забезпечення організації, технічного та інформаційно-методичного супроводження міжнародної діяльності Університету, розвитку співробітництва з міжнародними організаціями, закордонними закладами та суб'єктами господарювання (резиденти, нерезиденти) в галузі міжнародної освіти та науки.

Основними завданнями Відділу міжнародних зв'язків є:

- підвищення ефективності та практичне поглиблення співпраці із зарубіжними вищими навчальними закладами, суб'єктами господарювання (резиденти, нерезиденти) на основі двосторонніх та багатосторонніх угод;

- поглиблення співпраці з існуючими фондами, проектами, програмами, науковими та виробничими організаціями, пошук інших фондів, грантів, конкурсів для студентів, аспірантів та співробітників Університету;

- розвиток і встановлення нових навчальних та наукових зв'язків із університетами, дослідницькими центрами, відповідними національними та міжнародними організаціями, суб'єктами господарювання (резидентами, нерезидентами), участь у міжнародних програмах і проектах;

- підготовка та організація прийому іноземних делегацій, представників посольств і міжнародних організацій, представників зарубіжних вищих навчальних закладів, які зацікавлені у співраці з Університетом;

- робота з випускниками-іноземцями Університету різних років навчання;

- організація та проведення за кордоном інформаційно-іміджевих заходів під гаслом "НАУ запрошує на навчання".