Функції відділу

Пошук іноземних партнерів, форм та основ для міжнародного співробітництва.

Інформування структурних підрозділів Університету про конкурси на участь у міжнародних програмах, допомога в підготовці й оформленні необхідних документів.

Оформлення документів та наказів на відрядження від'їжджаючих за кордон викладачів, співробітників та від'їжджаючих на навчання студентів і аспірантів Університету.

Документальне оформлення та організація візитів іноземних делегацій, фахівців, викладачів, науковців та студентів, що прибувають до Університету.

Сприяння у документальному оформленні договорів про співпрацю з міжнародними організаціями та закордонними навчальними закладами, зовнішньоекономічних контрактів з суб'єктами господарювання (резиденти, нерезиденти), що здійснюють діяльність з набору на навчання іноземців та осіб без громадянства до Університету.

Просування програм академічної мобільності в різних галузях знань, сприяння обмінам спеціалістів між Університетом та українськими і закордонними університетами  для участі в освітніх, наукових і гуманітарних проектах.

Інформаційна та організаційна підтримка навчання та проходження практики студентів; стажування науково-педагогічних працівників і аспірантів Університету в закордонних стипендіальних програмах, у тому числі на підставах паритетності.

Сприяння в організації набору на навчання (довузівська підготовка, базові напрями, післядипломна освіта) іноземців, бажаючих отримати спеціальності за освітнім ступенем "бакалавр" та "магістр", а також спеціальності, пов'язані з авіаційною військовою освітою.

Сприяння в організації набору на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства на акредитовані в Університеті спеціальності та спеціалізації.

Функціональні обов'язки розподілені по кожній структурній одиниці відділу.