Прийом делегацій

Відвідування університету іноземцями

Кожного року Національний авіаційний університет відвідує понад 50 делегації з 40 країн з метою обговорення перспектив подальшої співпраці, налагодження нових контактів, проходження наукових стажувань, опрацювання матеріалів бібліотек та архівів, читання та слухання лекцій, викладання, участі у міжнародних конференціях.

Яскравими подіями в житті університету стали візити видатних іноземних політичних та суспільних діячів. Постійний обмін науковими та освітніми розробками і активна співпраця сприяють інтенсивному розвитку університету. Так, зокрема, проводяться зустрічі студентів з вченими і викладачами багатьох навчальних закладів світу, які читають лекції, проводять тренінги, виступають з доповідями на наукових конференціях розвиваються зв'язки та обмін інформацією, встановлюються прямі контакти в галузі освіти, науки і культури.

Іноземні науковці приймають активну участь у міжнародних заходах організованими Національним авіаційним університетом, а саме міжнародному Всесвітньому конгресі «Авіація ХХІ століття», Міжнародній конференції «Авіа», Міжнародній студентській конференції «Політ», які проводяться на постійній основі.