Науково-практичний семінар "Стратегічний менеджмент аеропортів"

Тематика

 

І. Регулювання діяльності міжнародних аеропортів

 

Світовий рівень регулювання діяльності міжнародних аеропортів.

Регіональний рівень регулювання діяльності міжнародних аеропортів.

Міждержавний рівень регулювання діяльності міжнародної цивільної авіації.

Національне регулювання діяльності міжнародних аеропортів.

 

ІІ. Система управління безпекою міжнародних аеропортів

 

Визначення безпеки авіаційних систем.

Комплексний підхід щодо забезпечення безпеки авіації при взаємодії авіаперевізника, аеропорту, провайдера аеронавігаційного обслуговування.

Система управління безпекою міжнародного аеропорту.

 

ІІІ. Комерційне співробітництво при організації міжнародних перевезень

Особливості комерційного менеджменту міжнародного аеропорту.

Паливні угоди (Fueling Аgreement).

Угоди про надання борт харчування (Catering Аgreement).

Угоди про надання наземного обслуговування комерційного завантаження (Handling Аgreement).

Угоди про взаємне надання послуг (Service Agreement).

Угоди про експлуатацію міжнародних повітряних ліній з використанням комерційних прав та перевізної документації.

Угоди код-шерінгу за блоком місць (Code Share - Blocked Space Agreement).

Угоди код-шерінгу вільного продажу (Code Share - Free - Sale Agreement).

Угоди про чартерні перевезення (Charter Agreement):

  • Разовий чартер (One-time Charter)
  • Спліт чартер (Split Charter)
  • Чартер – ланцюг (Chain Charter)
  • Тайм чартер (Time Charter)

Маркетингові складові  при розробці розкладу авіаперевізника.

СЛОТ координація.

Конференції ІАТА з пасажирських та вантажних перевезень, як платформа узгодження інтересів авіаперевізників і аеропортів.

 

ІV. Стратегічне управління та маркетинг міжнародного аеропорту

Стратегічне планування розвитку аеропортів

Комерційні моделі менеджменту аеропортів

Маркетинг аеропорту, як квінтесенція інтересів стейкхолдерів

Неавіаційна діяльність аеропортів

Взаємодія аеропорт - авіакомпанія:

1. Авіакомпанія класичного типу;

2. LOW COST авіакомпанія;

3. Вантажна авіакомпанія.

 

V. Особливості економіки аеропортів та авіаперевізників при організації міжнародних перевезень

Організація системи взаєморозрахунків.

Особливості ціноутворення при наданні послуг міжнародного аеропорту.

Аеропортові збори  та специфіка їх нарахування.

Аеронавігаційні збори.

Визначення та шляхи скорочення  експлуатаційних витрат і собівартості міжнародних перевезень.

Показники економічної ефективності роботи авіаперевізника при організації міжнародних перевезень.

Показники економічної ефективності роботи аеропорту при організації міжнародних перевезень.