Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

З метою вдосконалення роботи по організаційному забезпеченню міжнародного співробітництва університету, дотримання вимог чинного законодавства України щодо виїздів за кордон у службових справах встановлено наступний порядок оформлення закордонних відряджень.

Порядок оформлення документів для виїзду в закордонне відрядження

1. Для оформлення закордонного відрядження необхідно запрошення зарубіжної компанії, фірми чи організації (яке супроводжується перекладом). В ньому повинні бути вказані прізвища запрошених осіб, терміни перебування в країні, мета та фінансові зобов’язання щодо прийому.

2. На підставі офіційного запрошення чи контракту щодо госпдоговірної НДР співробітник готує службову записку, яка візується в установленому порядку (Наказ ректора НАУ №314/од від 31.10.13) та містить усі дані пункту 1, програму та план роботи.

Дата відрядження та форма фінансування мають бути чітко визначені.

3. Одночасно складається кошторис витрат по відрядженню з дотриманням затверджених норм витрат в національній чи іноземній валюті. Кошторис візується керівником підрозділу та начальником планово-фінансового відділу і затверджується ректором.

4. Службове подання подається на затвердження ректору університету до якого додається кошторис.

5. Затверджені документи (службове подання з дозволом ректора, затверджений кошторис та інші документи згідно п.2) подаються у відділ міжнародних зв’язків  для оформлення наказу про відрядження.

Документи на оформлення відрядження з фінансуванням університету подаються за 10 днів до виїзду.

Без передбаченого фінансування за 4 дні.

6. “Посвідчення про відрядження” співробітник, що відбуває у закордонне відрядження отримує в відділі міжнародних зв’язків після оформлення наказу (за бажанням).

7. Співробітник університету, що повернувся з відрядження повинен у триденний термін звітувати в бухгалтерії університету, та у п’ятиденний строк подати звіт про виконання плану роботи, затверджений ректором, у відділ міжнародних зв’язків.