Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Розширяй горизонти з Global Study Awards

З метою подолання бар’єрів, що стоять на шляху у талановитої студентської молоді, яка прагне навчатися за кордоном, Global Study Awards дарує 120 000 EUR на навчання у 2016 р. дев’ятьом щасливчикам з усього світу.


Фонд OPEC/ОПЕК для міжнародного розвитку

OFID (Фонд OPEC/ОПЕК для міжнародного розвитку) радий оголосити, що кандидати, які отримали чи скоро отримають ступінь бакалавра і бажають продовжити навчання за магістерською програмою, щиро запрошуються подати заявки на участь у Стипендіальній програмі OFID 2013. Ця стипендія надається з метою підтримати студентів, які планують навчатися для отримання ступені магістра. Кандидат повинен бути з країни, що розвивається, і, перш ніж почати навчання, отримати допуск на здобуття освіти у будь-якому визнаному ВНЗ у світі. До участі у програмі допускаються студенти, які бажають навчатися за напрямами Дослідження розвитку та Енергетичні технології.

 

Новий портал для учасників програми Horizon 2020

Європейська Комісія відкрила новий портал для учасників програми Horizon2020. Обмін інформацією, яка стосується грантів Європейської Комісії, буде здійснюватися он-лайн через цей портал, який має назву Participant Portal. На порталі Ви знайдете інформацію про дослідницькі та інноваційні проекти Рамкової Програми Horizon 2020, а також в подальшому зможете безпечно керувати своїм проектом. Детальніше дивіться на нашому веб-сайті http://ncp.khai.edu/uk/site/news/view/id/57


Польсько-Американський фонд свободи (ПАФС)
Головною метою ПАФС є зміцнення демократії, громадянського суспільства, забезпечення рівних можливостей розвитку громадських та індивідуальних ініціатив, розвиток ринкової економіки, а також ознайомлення представників країн Центрально-Східної Європи з польським досвідом у сфері трансформації суспільства.


Міжнародний вишеградський фонд
The International Visegrad Fund – ІVF
Індивідуальні гранти для дослідників історії, соціології, економіки, культури країн Вишеградської угоди (Чехія, Польща, Словаччина, Угорщина);
Фінансування проектів по впровадженню спеціалізованих курсів, пов’язаних з країнами Вишеградської угоди, щодо навчальних планів університетів.
Термін подання заявок на університетський грант – до 1 січня поточного року.Науково технічна програма EUREKA
EUREKA
Фінансування перспективних досліджень та розробок за такими напрямками: інформаційні технології; телекомунікації; енергетика; екологія та біотехнології; транспорт; нові матеріали.Національний центр наукових досліджень (НЦНІ) Франції CNRS
CNRS
Проведення наукових досліджень для забезпечення соціального, культурного і економічного розвитку суспільства; підтримка наукових досліджень; сприяння поширенню результатів наукових досліджень; проведення аналізу стану науки як на національному так і міжнародному рівні.


Фонд Арістотеля Онасія
Програма дослідницьких грантів та стипендій для іноземних дослідників, викладачів та аспірантів.
Щорічна програма пропонує гранти та стипендії для таких наукових дисциплін: філологія, література, переклад, лінгвістика, теологія, історія, археологія, філософія, освіта, психологія, соціологія, антропологія, громадське управління, мас-медіа, право, економіка, архітектура.Європейський Центр Розвитку наукових досліджень в економіці та статистиці ECARES
ECARES
Докторська програма в економіці та статистиці.
Галузі наукових досліджень: економетрія, фінанси, макроекономіка, мікроекономіка, теорія імовірності, статистика.
Термін подання: до 15 березня поточного року.Німецьке науково-дослідне товариство Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Німецьке науково-дослідне товариство – центральна організація Німеччини, яка підтримує і координує науково-дослідні програми дослідницьких установ Німеччини
Тематика – всі галузі.
Пріоритет – фундаментальні й прикладні дослідження.
Програма співробітництва з дослідниками країн Східної Європи, спільні дослідницькі проекти, короткочасні стажування у Німеччині (до 3-х місяців), участь у німецьких наукових конференціях, запрошення німецьких фахівців, індивідуальні гранти для молодих вчених
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Німецьке науково-дослідне товариство – центральна організація Німеччини, яка підтримує і координує науково-дослідні програми дослідницьких установ Німеччини
Тематика – всі галузі.
Пріоритет – фундаментальні й прикладні дослідження.
Програма співробітництва з дослідниками країн Східної Європи, спільні дослідницькі проекти, короткочасні стажування у Німеччині (до 3-х місяців), участь у німецьких наукових конференціях, запрошення німецьких фахівців, індивідуальні гранти для молодих вчених.Стипендія Фонду Форда
Ford Foundation
Екологія, економіка, права людини, державне управління, місцеве самоврядування, розбудова громадського суспільства, соціологія, релігієзнавство, мас-медіа.Бельгійський національний фонд
Belgian National Fund for Scientific Research
Усі галузі науки й культури
Гранти для аспірантів і докторантів.
Допомога у підвищенні кваліфікації дослідникам з вченим ступенем Senior Research Assistants;
Гранти у вигляді заробітної платні вченим-членам дослідницької групи або керівникам проектів Research Associates или Research Directors;
Кредити на проведення досліджень та закупівлю обладнання.Європейський науковий фонд
Підтримка і координація дій європейських дослідницьких консорціумів.
Гранти на проведення семінарів, конференцій, лабораторних досліджень.
Напрям дослідження має бути актуальним для європейського наукового простору, мати практичний результат
Тематика – всі галузі.
Гранти на конференції – до 15 вересня кожного року
Дослідницькі гранти – протягом рокуЯпонська спілка сприяння науці
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
Підтримка молодих вчених, налагодження співробітництва між академічною спільнотою і виробництвом, збір і розповсюдження інформації про науково-дослідну діяльність.
Пріоритетні напрямки: математика, фізика, хімія, біологія, сільське господарство, медицина, соціальні науки, гуманітарні дослідженняЄвропейський науковий фонд
Асоціація з 68 організацій, що займаються науково-організаційно діяльністю у 24 країнах Європи. Координує загальноєвропейські наукові ініціативи з метою підтримки наукових досліджень високого рівня.
Основні види діяльності: організація дослідницьких семінарів, створення наукових мереж для планування, впровадження й координації досліджень, організація наукових конференцій, міждисциплінарні дослідженняШведське Агентство міжнародного розвитку у Центральній та Східній Європі
Пріоритети: зміцнення інституційної спроможності та розбудову засад для розвитку громадянського суспільства, а також максимальне залучення його представників до демократичних процесів.
Напрямки: економічні, історичні, юридичні, соціологія та управління, журналістикаПредставництво ООН в Україні

Проекти, програми, ресурси та документи агенств ООН, що працюють в Україні: ВОЗ, МАГАТЕ, МВФ, ПРООН, Світовий Банк, Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, Фонд Народонаселення ООН, Програму ОООН-СНІД, Дитячий Фонд ООН.
Усі напрямки досліджень
Конкурси тривають протягом рокуМіжнародний фонд «Відродження»
Проекти, спрямовані на ствердження демократичних цінностей і розбудову громадянського суспільства
Напрямки: юридичний, економічний, історичний, менеджмент, соціологія та управління, журналістика, іноземна філологіяПрограма НАТО "Наука заради миру та безпеки"
Ключовими елементами Програми з науки заради миру та безпеки є:
1. створення комп’ютерних мереж для розвитку цифрового зв’язку в країнах-партнерах;
2. залучення молодого покоління вчених до вирішення актуальних проблем сьогодення;
3. виконання пріоритетних проектів у країнах-партнерах, країнах Середземноморського діалогу;
4. розвиток і підтримка мереж експертів у ключових сферах діяльності Програми;
5. проведення досліджень та реалізація проектів за рахунок національних коштів із залученням урядових і неурядових експертів Альянсу за фінансової підтримки Програми з науки заради миру та безпеки.
6. сприяння проходженню навчань та стажувань молодих вчених, експертів та політиків з країн-членів Альянсу та його партнерів, налагодженню зв’язків між ними для обміну досвідом та ініціативами та оптимізація розвитку предметного діалогу за допомогою проектів, які становлять взаємний інтерес.
Тематика – всі галузі
Конкурси тривають протягом року