Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Діяльність відділу спрямована на встановлення й розвиток міжнародних зв'язків та міжнародного співробітництва університету в науковій, освітянській та інших галузях шляхом здійснення організаційних заходів щодо формування кола іноземних партнерів, додаткових джерел фінансування НАУ, створення умов для співробітництва з іноземними громадянами, закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами.

Основними видами міжнародного співробітництва університету, що реалізуються за участю відділу, є:

  • виконання спільних з іноземними партнерами проектів та програм;
  • навчання й стажування аспірантів і студентів за кордоном;
  • підвищення кваліфікації фахівців, підготовка науковців та післядипломна підготовка в зарубіжних закладах освіти й наукових установах;
  • організація візитів представників зарубіжних навчальних закладів, наукових установ та інших організацій для читання лекцій в НАУ, обміну досвідом і ведення переговорів;
  • організація й проведення міжнародних конференцій і симпозіумів;
  • співробітництво з іншими країнами, зарубіжними організаціями, підприємствами в галузях навчальної діяльності, підвищення кваліфікації кадрів;
  • створення філіалів НАУ, міжнародних об'єднань, організацій, асоціацій з наукової й освітянської діяльності та ділового співробітництва;
  • організація культурних та учбових обмінів;
  • реалізація інших видів міжнародного співробітництва.

Основою для міжнародного співробітництва є двосторонні або багатосторонні угоди між НАУ та його зарубіжними партнерами, а також міжнародні проекти університету. Укладені угоди й проекти, що реалізуються за участю НАУ, реєструються, їх примірники зберігаються у відділі.